Yazar: kadiriyye

Bedeviyye Tarikatı Virdleri ve Duaları

Seyyid Ahmet el-Bedevi’nin müntesipleri kendilerini kötülüklerden koruduğuna inandıkları “Hizb-i Sagir” olarak isimlendirilen duayı sabah akşam okumayı adet haline getirmişlerdir. Bunu müteakip okudukları 100 Fatiha ve 100 İhlas suresinin kendilerine zahir ve batın düşmanlarından, fasıkların tuzaklarından, nazar, haset, cin ve mecnunluktan Allah’ın onları muhafaza ettiğine, bedenlerine…

Bedeviyye Tarikatında Zikir

Bedevi topu, beyyumi zikir, ehadiyyet zikri (deve zikri) bedevviye tarikatına has Dersaadet (İstanbul) tavrı zikir türleridir. Bedevi zikirleri insanı raksa davet eden bir güce ve cazibeye sahiptir. Zikre katılanlar coşkularını bağırarak, yerlerde yuvarlanarak ve el çırparak sıradışı bir şekilde gösterirler. Bedevi tarikatı mensuplarının kıyami zikrin…

Bedeviyye Tarikatında Derviş Çeyizi

Bedeviyye’yi diğer tarikatlardan ayıran vasıf her şeyinin kırmızı oluşudur. Hz. Peygamber’in cuma ve bayram günlerinde kırmızı cübbe giymesinden kaynaklandığı yazılıdır. Seyyid Ahmed el-Bedevi, “Kendim için bu kırmızı sancağı ihtiyar ettim, hayatımdan ve ölümümden sonra da…” buyurmuş, vefatından sonra da bedeviler tarafından kırmızı örtü edinmek alamet-i…

Seyyid Ahmed El-Bedevi Kimdir?

Bedeviyye tarikatının kurucu (Piri) Seyyid Ahmed El-Bedevi 1200 (hicri 596) yılında Fas’ta Zükâkilhacer’de doğdu. On üçüncü asırda yaşamış büyük bir alim ve evliyadır. Mısır’ın ve Kuzey Afrika’nın en büyük velilerinden biri olarak kabul görmektedir. Uzun süre yemek yemeden yaşayabilen bir veli olarak şöhret bulmuştur.  Aynı…

Bedeviyye Tarikatı Nasıl Yayıldı?

Seyyid Ahmed el-Bedevi  634 senesinde, Mısır- Tanta’ya gitmesi yönünde manevi bir emir aldı. Mısır’da tasavvufi hareketin başlangıcında üç etkili kişiden bahsedilir. Ebu Medyen et- Tilimsani, Abdusselam B. Meşiş, Ebul Feth el-Vasıti. Seyyid Ahmet el-Bedevi bu şahıslarla irtibatlı idi. Seyyid Ahmed el-Bedevi, tek başına 1236 (…

Bedeviyye Tarikatının Kolları

Bedeviyye tarikatında;  Kennasiyye, Menayife, Selamiye Merazıka, İndabiyye adlı, ana koldan zamanla; Şinnaviyye, Zahidiyye, Halebiyye, Şuaybiyye, Sütuhiyye, Beyyumiyye, Alvaniyye, Bernesiyye, Hamudiyye, Teskıyaniyye, Şaraviyye, Metbuliyye, Bündariyye, Münaviyye, Fergaliyye, Saibiyye, Aşibiyye, Evladün Nuh, Şürünbilaliyye, Kabuliyye, Haliliyye, Arabiyye gibi alt kollar ortaya çıkmıştır.  

Bedeviyye Tarikatında Usûl, Âdâb, Erkân

Bedeviyye yolunu anlatım ve sohbeti değil, nazar ve telkihi esas alan bir tarikat olarak tanımlamak doğrudur. Seyyid Ahmet el-Bedevi’nin yolun saliklerine sahip olmaları için tavsiye ettiği hasletler şunlardır: Fakr, Tövbe, Zikir, Sabır, Vecd ve Tefekkür. Seyyid Ahmet el-Bedevi’nin gece namazına ehemmiyet verdiği ve “ Ey…

WordPress Theme built by Shufflehound. bedevi.org 2020 /  Tüm hakları saklıdır.