Seyyid Ahmet el-Bedevi’nin müntesipleri kendilerini kötülüklerden koruduğuna inandıkları “Hizb-i Sagir” olarak isimlendirilen duayı sabah akşam okumayı adet haline getirmişlerdir. Bunu müteakip okudukları 100 Fatiha ve 100 İhlas suresinin kendilerine zahir ve batın düşmanlarından, fasıkların tuzaklarından, nazar, haset, cin ve mecnunluktan Allah’ın onları muhafaza ettiğine, bedenlerine her nevi şifayı sağladığına inanırlar.

Bundan başka Seyyid Ahmet el-Bedevi’ye nispet edilen Hizb-i Kebir mevcuttur. Pek çok ayet ve duanın yer aldığı bu mecmualar Bedevi meşayihinin kabulü olan duaların bir tür hasılasıdır ve tarikat erbabı arasında yaygındır.

Seyyid Ahmet el-Bedevi’ye ait Salat-ı Şerife’de Bedevilerin virdleri arasında önemli bir yere sahiptir. Arapçası ve Türkçesi aşağıdaki gibidir.

Arapçası:

Türkçesi : ”Allahım! Nurani asıl ağacı, rahmani kabzanın parıltısı, insani tabiatın en üstünü, cismani suretlerin en şereflisi, rabbani sırların madeni, seçilmiş ilimlerin hazineleri, asli kabzanın, yüksek seniyyenin ve bütün nebilerin onun sancağına dahil olduğu yüce rütbenin sahibi olan efendimiz, mevlamız Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereket ihsan et! Yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve diriliş gününde dirilttiklerin adedince Hz. Muhammed’e, onun ehli beytine ve ashabına salatu selam olsun. Alemlerin Rabbine hamdolsun.”