Tarikatın temel prensiplerini Seyyid Ahmed el-Bedevi şu şekilde özetlemiştir. “Tarikatımız kitap, sünnet, sıtk, safa, vefa, eziyetlere tahammül ve sözünde durma esasları üzere bina olunmuştur.”

İlk üç halifeyi kınamadan, Şiilik ve Aleviliğin aksine, Hz. Ali taraftarı ve meşrebinde olmak, Bedeviyye yolunun esaslarından biridir.

Veliliği ve Kutbiyyeti aşikar olan Seyyid Ahmed el-Bedevi’nin kerametleri de açıkça müşahede edilmiş ve şifai yollarla aktarılarak yazıya geçirilmiştir: Gaybdan haber alması, tutsak esirleri kurtarması, tayyi mekan yapması, ölüleri diriltmesi, hastalara şifa vermesi, peçe ile örtülü yüzünde görünen kerameti, perde arkasını yada uzaktaki şeyleri görmesi, görünüşü değiştirmesi, hayvanların kendisine itaat etmesi, gıdasız ve uykusuz kalmaya uzun müddet tahammül göstermesi, muarızlarının cezalara müptela olması, vefatından sonra kabrinde konuşması, makamına sığınan kimseyi himaye etmesi, mazlumları koruma altına alması, kendisine çağrıda bulunan kimseye icabet etmesi, ruhunun temessül edip görünmesi… Seyyid Ahmed el-Bedevi’nin yüzünü bedeviler gibi iki kat peçeyle gizlemesi sırlarından biridir.