Bedeviyye tarikatında; 

Kennasiyye,
Menayife,
Selamiye
Merazıka,
İndabiyye adlı, ana koldan zamanla;
Şinnaviyye,
Zahidiyye,
Halebiyye,
Şuaybiyye,
Sütuhiyye,
Beyyumiyye,
Alvaniyye,
Bernesiyye,
Hamudiyye,
Teskıyaniyye,
Şaraviyye,
Metbuliyye,
Bündariyye,
Münaviyye,
Fergaliyye,
Saibiyye,
Aşibiyye,
Evladün Nuh,
Şürünbilaliyye,
Kabuliyye,
Haliliyye,
Arabiyye gibi alt kollar ortaya çıkmıştır.